• Bilgi Teknolojileri Kapsamında Denetim öncesi Danışmanlık hizmetleri
 • (ISO 27001, ISO 22301, KVKK, BTDenetim, Sermaye Piyasası Kurulu, Sağlıkta Kalite Standartı, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu)
 • Bilgi Teknolojileri Kapsamında yer alan TC Yasalarına uyumluluğun sağlanması,
 • (6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu + 5651 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun)
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin kurulması,
 • Risk Değerlendirme çalışmalarının yapılması, Risk azaltma stratejilerinin oluşturulması,
 • Microsoft ürünlerinin KVK süreçlerine uyumlandırılması, Microsoft 365 hakimiyeti,
 • Network mimari tasarımlarının oluşturulması, Zafiyet Tarama ve Sızma testlerinin yönetimi
 • KVK Alt yapısının kurulumunda ihtiyaç duyulan Yazılım – Donanım ürünlerinde en iyi fiyat garantisinin sağlanması,

6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)

Amaç

Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek (disiplin altına almak), kişilerin mahremiyetini korumak, kişisel veri güvenliğini sağlamaktır.

Kapsam

Bu kanun hükümleri, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

KVKK’da Başlıca Bilinmesi Gerekenler

 • Özel Nitelikli Kişisel Veri 
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi 
 • Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 
 • Veri Sorumlusu 
 • Veri İşlenmesi
 • Kişisel Gizlilik-Denetimler ve Bildirimler-Şeffaf Politikalar 

KVKK Süreçleri Önemli Unsurları

 • Kişisel Verilerin Depolandığı ve Nasıl Kullanıldığı 
 • Şeffaflık ,Kayıt Tutma ,Raporlama için daha iyi veri yönetim araçlarını kullanma 
 • Veri Konularında Kontrol Sağlamak ve Yasal İşleme Tabi Tutmak İçin Geliştirilmiş Veri Politikaları Oluşturma

Keşfet

Yönet

Koru

Raporla

Kapsamımız

 • KVK Yönetimi Sistemini şirket ile birlikte bizzat kurabiliriz.
 • Danışmanlık verir, KVK Yönetim Sistemini kurarken şirkete destek oluruz.
 • Denetim yaparız, kurulan KVK Yönetim Sisteminin olgunluğunu değerlendirir, eksiklikleri raporlarız.

Yöntemimiz

 • Mevcut Durum Analizi
 • Kişisel Veri envanteri 
 • Süreçlerin Uyumlandırılması 
 • Veri Güvenliği

WİXİW OLARAK AMAÇ DAİMA FAYDA SAĞLAMAKTIR.